داستان دختری است که بعد از سال ها اقامت در خارج از کشور به ایران بازگشته و قصد ازدواج دارد.