برچسب فرزندان بشر فیلم

«فرزندان بشر»؛ گزارشی از آخرالزمان

این یک جهان ویران شده است. اینک آخرالزمان است. برای هجده سال است که بشر نابارور شده و به تازگی جوان‌ترین انسان روی کره زمین نیز کشته شده است. دولت همچون جنایتکاری سازمان یافته در پی نابودی پناهجویان است. جهان رو به انتهاست و این زمینه خوبی است تا تمام تعصبات نژادی، ملی و جنسیتی […]

  • admin
  • ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
  • 0